Метемпсихоза

Оригинален автор Варг Викернес/ Varg Vikernes

 

Малко музика

Както вече съм обяснил, нашите деди са вярвали в прераждането и вечното съществуване на достойния човек. Нямало е наказание за злите, нито пък награда за добрите.Всеки получавал това което е допринесъл, чрез прераждане тук на Земята, ако е бил достоен за да се прероди в своя род.

Те вярвали, че когато човек умре, той отива в Ада, който е бил мрачен, влажен и студен тоест това било буквалния и физически гроб в който е погребан трупа. Нашите трупове просто се връщали в земята. Твоят ум/съзнание (наречено душа от Юдео-Християните) било пратено в Рая/Небето където било пречистено от пламъка на слънцето. Повтарям, както и при Ада, няма никакво наказание или мъчение. Чрез пречистването се премахвали нежеланите неща от съзнанието ни, нещата които не трябва да се запазят при прераждането в ново тяло.

Количеството от ”теб” което се преражда е равно на „количеството от твоето съзнание” което остава след пречистването от огъня. Така наистина достойните се прераждали напълно, цели. При други, само малка част от съзнанието имало нужда от пречистване, и губили само него. А някои, които били толкова прогнили, били просто премахвани, тъй като не оставало нищо след прочистването т.е. нямали нищо достойно в себе си. Те изчезвали напълно.

Когато достойните умрели, те били погребани в красиви гробници, и когато децата от рода им били достатъчно възрастни, сами избирали чие пречистено съзнание да наследят.

Хората често решавали да бъдат погребани с най-ценните си вещи, за да могат да ги наследят в следващия живот, и в някои случаи да съблазнят децата да се преродят като тях, ако славата на мъртвеца не било достатъчно. Така че колкото повече слава и наследствено богатство имал мъртвия, толкова по-голям шанс имал, негов наследник да пожелае  да се прероди като него.

Ако мъртвеца никога не бил избран от дете, то тогава никога нямало да се прероди. Самата слава не била достатъчна: трябвало да бъде избран за да се прероди. Нямало е автоматично прераждане дори и за най-славните.

Европейските Езичници използват огъня и за символично пречистване дори през живота:

Image

Може да се спори, че няма никакво доказателство, че хората се прераждат наистина. Да но, поне според мен, ние ще живеем много по-добре в общества където хората вярват в прераждането, отколкото в общества в където хората вярват в нищо(атеисти) или в някакъв въображаем и вълшебен Рай(Юдео-Християни). Не е важно дали прераждането е истина или не, важно е хората да вярват в това, че ще се преродят тук на Земята, в същото общество, и затова ще се стараят да осигурят щастие и здраве за своите наследници.

Ще изловиш ли всички риби във водоемите, ще изловиш ли всичкия дивеч в горите, ще изсечеш ли всички всички дървета, ще изхабиш ли всеки ресурс ако вярваш че ще се преродиш в бъдещето? Нищо ли няма да оставиш на себе си за в бъдеще? Разбира се че ще оставиш. И даже ще запазваш всичко което е добро, ще създаваш още добро, и ще го предаваш на своите наследници – на себе си в бъдещите си животи.

Мен лично не ме интересува дали ще съм прероден или не, и дали прераждането е реалност или не. Но виждам ценността на такава духовна система за всички от моя вид/раса, и разбирам, че само такава система може да осигури оцеляването на всичко добро и правдиво. Само такава система  би осигурила подобряването на нашия вид. Независимо какво мислиш ти, или какво казваш и чувстваш, всички други алтернативи са по-зле във всяко отношение, защото, дали ни харесва или не: човека е егоистично създание. Вместо да потискаме човешкото его, трябва да го използваме за да култивираме по-добри общества.

Слава на Один, бог на мъдростта.

 

Пречистващият огън на Слънцето:

solvogn

Advertisements