Християни, защитаващи Европа?

Оригинален автор Варг Викернес/ Varg Vikernes

В нашето време, чуваме много глупости. Една от най-честите е твърдението, че: „Ако не бяха добрите монаси, които запазили Европейските Традиции, в книгите си, тогава всичко би било изгубено. Затова трябва да сме им много благодарни.” Сякаш щяхме да се нуждаем от тези монаси, и от техните книги, ако те и тяхната религия, не бяха дошли и унищожили почти всичкото ни наследство.

Друга честа глупост е как: „Християните защитили Европа от Исляма, и Ислямските нашествия, и ги държали извън Европа за повече от 1000 години!” Да, Европа вече била покръстена, когато започнали Ислямските нашествия, но защо факта, че сме били покръстени играе някаква роля в този контекст. Казват, че ако Европейците в Испания, Византия и Франция не били Християни, те нямало да се защитят и да окажат съпротива? Да не би да са щели да легнат и да се преструват на умрели, и да оставят Ислямистите да превземат цялата Европа.

Ако си спомням правилно, нито Галите, нито Британците, нито Германите се престорили на умрели, когато били нападнати от Римляните. Нито пък Саксонците, се правили на умрели, когато ги нападнала Франция. Нито пък Скандинавците, се правели на умрели, по времето на „Епохата на Викингите”, когато Християните ги нападнали. Нито пък които да са Европейци-нехристияни, когато се изправили срещу чужда опасност. Тогава, защо Християните си мислят, че езическите племена на Европа биха били постъпили по друг начин, ако те били нападнати от Ислямисти? Веднага, когато различни Европейски племена били изправени срещу общ враг, по време на Езическата епоха, те винаги се съюзявали и се отбранявали заедно, опитно и смело.

Хората се оправдават независимо каква религия изповядват. В Испания, Франция и Византия, по време на Ислямските нашествия, живеели хора. Така че не Християнството е защитило Европа от Исляма, а Европейците. И Европейците биха го направили, независимо каква религия изповядват. Само че ако бяха Езичници (с чувство за Чест) вместо Християни (култивиращи жалостта и слабостта в човека), съм сигурен, че щяха да се справят даже по-добре.

Затова се чудя: как по-точно Християнството пази Европа днес?

Advertisements